Bewonersinitiatieven

Een bewonersinitiatief kan de leefbaarheid in uw wijk verbeteren en eraan bijdragen dat meer mensen voor elkaar klaar staan! Het zijn initiatieven van burgers die zich vrijwillig inzetten voor anderen in de samenleving en/of leefbaarheid in hun buurt of wijk. Denk hierbij aan ideeën waar de buurt van opknapt, waardoor het gezelliger wordt, veiliger of gemakkelijker om elkaar te ontmoeten. De mogelijkheden zijn heel divers. Om inwoners te ondersteunen bij het opzetten van een initiatief, is een initiatievenkompas ontwikkeld.

Het Initiatievenkompas?
Een initiatievenkompas is een online vraagbaak voor actieve burgers in Oudewater. Onderstaand treft u antwoorden op veelvoorkomende vragen of een directe verwijzing naar de juiste instantie.