Waar vind ik een accommodatie voor mijn bewonersinitiatief?

Cultuurhuis Oudewater

Een Cultuurhuis is een multifunctionele accommodatie en heeft  een ontmoetingsfunctie voor de inwoners van Oudewater. In het Cultuurhuis kun je verschillende ruimtes huren, eenmalig of voor een langere periode. Activiteiten van huurders (zowel incidenteel als structureel) moeten aansluiten bij het karakter van de vaste gebruikers. Daarnaast kan Sakia Wulterkens met u meedenken over welke accommodatie in Oudewater geschikt kan zijn voor uw initiatief. Prijzen en verdere informatie zijn op te vragen via Cultuurhuis@oudewater.nl.

Sportzaal De Eiber

Sportzaal de Eiber heeft een kantine die regelmatig wordt verhuurd aan verenigingen en stichtingen die een maatschappelijk belang dienen. Adres: Papenhoeflaan 43, Oudewater. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Henri Melis, tel: 0348-566958, e-mail: h.melis@oudewater.nl.

Tjonkie

Tjonkie is een gemeentelijke verenigingsaccommodatie in Oudewater. Ruimtes worden verhuurd aan verenigingen en stichtingen die een maatschappelijk belang dienen. Tjonkie kent een lokaal en een zaal. De huur voor het lokaal bedraagt € 12,- per dagdeel, voor de zaal rekent de gemeente € 19,-. Adres: Touwslag 2, Oudewater. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Henri Melis, tel: 0348-566958, e-mail: h.melis@oudewater.nl.

Kerken, sportverenigingen en sportzalen

Sommige kerken en sportverenigingen in Oudewater bieden hun ruimtes in de avonduren aan voor bijeenkomsten. Dat is per accommodatie verschillend. Neem hiervoor contact op met de desbetreffende accommodatie.