Welke mogelijkheden zijn er voor financiële ondersteuning van mijn initiatief?

Soms zijn financiële of andere middelen nodig om bewonersinitiatieven tot een succes te maken. Er zijn verschillende mogelijkheden om een beroep te doen op (financiële) ondersteuning.

Fondsen

Voor bijna alle fondsen is het noodzakelijk om een stichting of vereniging te zijn (een rechtspersoon) om een aanvraag te kunnen doen.

Lucia Fonds

H.F. van Leusden, Strengen 39 3421 JS Oudewater

E-mail: van.leusden@hetnet.nl

0348-569220

Oranje Fonds

Tijdens Burendag (medio september) en NLdoet (medio maart) is het mogelijk om als bewonersinitiatief voor de buurt een aanvraag te doen bij het Oranje Fonds. Daarnaast kunnen initiatiefnemers een reguliere aanvraag doen. Er is een quickscan waarmee u kunt bekijken of uw initiatief in aanmerking komt. Op de website staat meer informatie over de werkwijze en richtlijnen die zij hanteren.

Rabobank UW Coöperatiefonds

Rabobank Utrechtse Waarden e.o. stelt een deel van haar winst beschikbaar via het UW coöperatiefonds. Hiermee steunt de Rabobank ondermeer sociaalmaatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de lokale kernen versterken. Op de website staat meer informatie over het fonds, de voorwaarden en op welke manier u een aanvraag kunt indienen.

Stichting Vrienden voor Welzijn en Zorg Midden-Holland

P/a Talmalanen 2, 3445 TK Woerden. Tel: 0182 540444

VSBfonds

Het landelijke VSBfonds steunt afgebakende projecten rondom Mens&Maatschappij en Kunst&Cultuur. Het VSBfonds heeft een quickscan waarmee u snel kunt bekijken of uw initiatief in aanmerking kan komen voor een financiering.

Serviceclubs

Serviceclubs kunnen soms een bijdrage leveren aan initiatieven waar burgers zich vrijwillig inzetten voor een betere wereld. U kunt contact opnemen met de lokale afdeling van de betreffende serviceclub voor meer informatie.

  • LionsClub Het Stigt
  • Rotary Oudewater

Crowdfunding

Geeferom is een crowdfunding platform voor het creëren van een betere lokale leef- en werkomgeving voor en door de gemeenschap zelf. Geeferom is er voor iedereen met ideeën voor het verbeteren van zijn of haar buurt, stad of gemeente, en voor een ieder die deze ideeën sympathiek vindt en wil steunen.

Voor je Buurt is een crowdfundingplatform voor buurtinitiatieven. Iedereen met een goed idee voor de buurt kan via deze website geld inzamelen en hulp vragen om het idee te realiseren. Bewoners, maar ook bedrijven, kunnen hier geld doneren, of tijd, ruimte en materiaal ter beschikking stellen. U kunt op drie manieren helpen om de buurt te verbeteren met Voor je Buurt. U kunt doneren, u kunt een project starten en u kunt partner worden.

Via www.oneplanetcrowd.nl financieren ondernemers de ontwikkeling van hun innovatieve producten en diensten met ‘crowdfunding’. Deze projecten dragen een steentje bij aan een betere planeet; ze zijn milieuvriendelijk of hebben een sociaal-maatschappelijke meerwaarde.