Jeugd & gezin

Vanaf begin dit jaar heeft gemeente Oudewater er taken bij gekregen op het gebied van zorg & welzijn, jeugd & gezin én werk & inkomen.

Bij wie kunt u waarvoor terecht?

CJG Oudewater (Centrum voor Jeugd en Gezin) bestaat officieel niet meer.
Het Stadteam Oudewater is sinds januari 2015 verantwoordelijk voor alle begeleiding en ondersteuning van kinderen en hun opvoeders. Wij gaan hierbij zoveel mogelijk uit van de eigen mogelijkheden of die van het netwerk. Waar nodig schakelen wij professionele zorg in.

Heeft u vragen over de algemene ontwikkeling van uw kind (baby tot puber)? Of wilt u afspraken maken met het consultatiebureau, de wijkverpleegkundige of de jeugdarts? Neem dan contact op met de medewerkers van GGD Regio Utrecht.

De belangrijkste wijzigingen in de jeugdhulp

  • Per 1 januari biedt de nieuwe Jeugdwet zorg en ondersteuning aan jeugdigen (<18).
  • Het ondersteuningsplan vervangt de voormalige indicatie en gaat uit van: één gezin, één plan, een één regisseur.
  • Het ondersteuningsplan gaat over uw hele (gezins)situatie en kan dus ook gaan over ondersteuning op andere gebieden dan jeugd- en opvoedhulp.
  • Ontving u op 31 december 2014 jeugdhulp? Dan verandert er voorlopig niets. U krijgt tot eind 2015 precies dezelfde ondersteuning van uw zorgleveranciers. 2015 is echter een overgangsjaar. In de loop van 2015 maken wij met u een (nieuw) ondersteuningsplan. U ontvangt hierover bericht. Uiteraard kunt u ook zelf contact opnemen met het stadsteam.

Wat betekenen de veranderingen in de jeugdhulp voor u?

Vanaf 2015 is het Stadsteam Oudewater verantwoordelijk voor alle begeleiding en ondersteuning van kinderen en hun opvoeders. Maar wat verandert er precies voor u als u afhankelijk bent van ondersteuning op het gebied van jeugdhulp?

        Jeugd en de Wet Passend Onderwijs
        Geestelijke gezondheidszorg voor jeugd (jeugd-GGZ)
        Kinderen met een beperking
        Ambulante en residentiële jeugdhulp
        Pleegzorg       
        Veilig Thuis
        Jeugdbescherming en jeugdzorg plus
        Jeugdreclassering

Vragen?

De medewerkers van het Stadsteam Oudewater staan u graag te woord. Lees hier alvast meer over onze werkwijze.

Stadsteam Oudewater | Waardsedijk 219 | Oudewater
T: 0348 - 56 18 93 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 – 12.00 uur
E: info@stadsteamoudewater.nl
Inloopspreekuur: donderdag van 10.00 – 12.00 uur