Veiligheid kinderen in gevaar of sprake van huiselijk geweld?

Kom in actie bij crisis!

  • Bij acuut gevaar voor u zelf of uw gezinsleden: bel 112 of de politie 0900-8844 (beide 24/7 bereikbaar).
  • Bij een spoedeisende situatie voor de veiligheid van kinderen of bij huiselijk geweld: bel Veilig Thuis 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar).
  • Bij acute psychiatrische crises (kinderen en volwassenen) of een vermoeden daarvan kunt u uw huisarts of de huisartsenpost inschakelen. Zij schakelen, indien noodzakelijk, een specialist in.

Veilig Thuis

Als het thuis niet veilig is, kan iedereen bellen met Veilig Thuis. Veilig Thuis is het landelijke aanspreekpunt voor acute situaties, crisisinterventies en voor een snelle eerste inschatting van de veiligheid.

Bij Veilig Thuis kunt u terecht voor:

  • Informatie en advies
  • Huiselijk geweld en kindermishandeling melden
  • Consultatie en coaching door professionals
  • Onderzoek
  • Crisisinterventie (jeugd, huisverboden)
  • Verwijzing naar passende hulp
  • Voorlichting over preventie, interventie en nazorg

Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar via het telefoonnummer: 0800-2000.
Meer informatie over Veilig Thuis: www.veiligthuisutrecht.nl.

Indien er niet direct sprake is van een crisis, kunt u met uw vragen over huiselijk geweld en kindermishandeling ook terecht bij het Stadsteam Oudewater. Onze medewerkers hebben nauwe contacten met Veilig Thuis.