Hulp bij crisis

  • Bij acuut gevaar voor u zelf of uw gezinsleden: bel 112 of bel de politie 0900-8844 (beide 24 uur per dag bereikbaar)
  • Bij een spoedeisende situatie voor de veiligheid van uw kind of een kind in uw omgeving of huiselijk geweld bel met Veilig Thuis 0800-2000 (gratis en 24 uur per dag bereikbaar)

Veilig Thuis

Als het thuis niet veilig is, kan iedereen bellen met Veilig Thuis. Veilig Thuis is het landelijke aanspreekpunt voor acute situaties, crisisinterventies en voor een snelle eerste inschatting van de veiligheid.

Bij Veilig Thuis kunt u terecht voor:

  • Informatie en advies
  • Huiselijk geweld en kindermishandeling melden
  • Consultatie en coaching door professionals
  • Onderzoek
  • Crisisinterventie (jeugd, huisverboden)
  • Verwijzing naar passende hulp
  • Voorlichting over preventie, interventie en nazorg

Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar via het telefoonnummer: 0800-2000. Bellers worden door het inspreken van hun woonplaats doorgeschakeld naar de juiste regio.
Meer informatie over Veilig Thuis is te vinden op de website www.veiligthuisutrecht.nl.