Geestelijke gezondheidszorg voor jeugd (jeugd-GGZ)

De jeugd-GGZ biedt hulp aan kinderen met een psychische aandoening waardoor de jeugdige in zijn of haar ontwikkeling geremd of bedreigd kan worden. De huisarts, medisch specialist en jeugdarts kunnen rechtstreeks doorverwijzen naar jeugdhulp, waaronder de jeugd-GGZ. De jeugd-GGZ wordt vanuit de Zvw (Ziekteverzekeringswet) en de AWBZ naar de Jeugdwet overgeheveld. Inzet van de praktijkondersteuner van de huisarts en medicatie tegen psychische aandoeningen, die niet door een instelling worden verstrekt, blijven wel onderdeel van de Zvw.