Jeugd en de Wet Passend Onderwijs

Met de invoering van de wet Passend Onderwijs is het schoolbestuur ervoor verantwoordelijk dat elk kind een passende plek binnen het onderwijs krijgt. Soms is daar extra ondersteuning voor nodig. Alle schoolbesturen in de regio werken samen om deze ondersteuning te bieden. Gemeente en schoolbestuur zijn samen met opvoeders verantwoordelijk voor een goede aansluiting van zorg en onderwijs.

Medewerkers van het Stadsteam Oudewater hebben contact met alle schoolbesturen en met Passenderwijs. Zij leggen afspraken over passend onderwijs vast in uw ondersteuningsplan als dat van toepassing is op de situatie van uw gezin.