Werkwijze sociaal stadsteam in het kort

Na een aanvraag voor hulp of ondersteuning komt een medewerker van het sociaal stadsteam van Welzijn Oudewater bij u thuis voor een keukentafelgesprek. In dit gesprek onderzoeken wij met u wat er speelt, wat er goed gaat, wat u al gedaan heeft om de situatie te veranderen en welke ondersteuning u nodig denkt te hebben. We kijken hierbij altijd naar de mogelijkheden die uzelf of mensen in uw omgeving hebben om een bijdrage te leveren aan de gewenste ondersteuning.

Wij hebben nauwe samenwerkingsrelaties met diverse maatschappelijke partners zoals de plaatselijke huisartsen, jeugdartsen, wijkverpleegkundigen, het consultatiebureau, de scholen en andere maatschappelijke organisaties die in Oudewater actief zijn. Daarbij gaat het zeker niet alleen om professionele organisaties. Wij vinden het belangrijk om te bevorderen dat inwoners van Oudewater ook verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Daarom stimuleren en steunen wij vrijwillige inzet en mantelzorg en is het Netwerk van Informele Organisaties (NIO) een belangrijke partner. Door nauw met al deze partijen samen te werken, kunnen we u zo snel en zo goed mogelijk ondersteunen bij uw zorgen en hulpvragen.

Het sociaal stadsteam zal niet alle begeleiding en ondersteuning zelf uitvoeren, maar heeft hiervoor samenwerkingsafspraken met zorgaanbieders op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Indien de gewenste ondersteuning en zorg door een andere organisatie wordt uitgevoerd, zal het sociaal stadsteam altijd betrokken blijven. Hierdoor kan (een deel van) de zorg zo dicht mogelijk bij huis gerealiseerd worden. Meer weten over de kerntaken en werkwijze van het sociaal stadsteam? Lees hier verder.