Werkwijze Stadsteam Oudewater in het kort

Na een aanvraag voor hulp of ondersteuning komt een medewerker van het Stadsteam Oudewater bij u thuis voor een keukentafelgesprek. In dit gesprek onderzoeken wij met u wat er speelt, wat er goed gaat, wat u al gedaan heeft om de situatie te veranderen en welke ondersteuning u nodig denkt te hebben. We kijken hierbij altijd naar de mogelijkheden die uzelf of mensen in uw omgeving hebben om een bijdrage te leveren aan de gewenste ondersteuning.

Wij hebben nauwe samenwerkingsrelaties met diverse maatschappelijke partners zoals de plaatselijke huisartsen, jeugdartsen, wijkverpleegkundigen, het consultatiebureau, de scholen en andere maatschappelijke organisaties die in Oudewater actief zijn. Daarbij gaat het zeker niet alleen om professionele organisaties. Wij vinden het belangrijk om te bevorderen dat inwoners van Oudewater ook verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Daarom stimuleren en steunen wij vrijwillige inzet en mantelzorg en is het Netwerk van Informele Organisaties (NIO) een belangrijke partner. Door nauw met al deze partijen samen te werken, kunnen we u zo snel en zo goed mogelijk ondersteunen bij uw zorgen en hulpvragen.

Het Stadsteam Oudewater zal niet alle begeleiding en ondersteuning zelf uitvoeren, maar heeft hiervoor samenwerkingsafspraken met zorgaanbieders op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Indien de gewenste ondersteuning en zorg door een andere organisatie wordt uitgevoerd, zal het sociaal stadsteam altijd betrokken blijven. Hierdoor kan (een deel van) de zorg zo dicht mogelijk bij huis gerealiseerd worden. Meer weten over de kerntaken en werkwijze van het Stadsteam Oudewater? Lees hier verder.

Verwijsindex

De gemeente Oudewater maakt gebruik van de Verwijsindex. Alle professionals die met jeugdigen tot 23 jaar werken, moeten met de Verwijsindex werken. Dit is opgenomen in de Jeugdwet.

Wat komt er in de Verwijsindex?

De Verwijsindex is een landelijk systeem. Hierin geven professionals hun betrokkenheid bij een jeugdige aan. In de Verwijsindex worden alleen het BSN, de naam, het adres en de geboortedatum van de jeugdige afgegeven. De vermelding wordt gekoppeld aan de naam en contactgegevens van de professional. Er staat niet in beschreven wat er is besproken.

Doel

Het doel van de Verwijsindex is om alle professionals die bij de jeugdige betrokken zijn, zo vroeg mogelijk met elkaar in contact te brengen. Zo kunnen wij samen met de ouders of verzorgers en/of de jeugdige de best passende ondersteuning bieden.

Meerdere meldingen

In de Verwijsindex zien professionals, als er twee of meerdere professionals met dezelfde jeugdige aan het werk zijn. In overleg met de ouders (voor jeugdige tot 16 jaar) of de jeugdige zelf, kunnen deze professionals dan samen afspraken maken. Op die manier voorkomen we dat er langs elkaar heen wordt gewerkt.