Jeugdbescherming en jeugdzorg plus

Jeugdbescherming
Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter, in het kader van dwang, oplegt in de vorm van een ondertoezichtstelling (OTS), ontheffing of ontzetting uit de ouderlijke macht. Eén van deze gedwongen maatregelen kan opgelegd worden indien een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt.

Wij zijn als Stadsteam per 2015 verantwoordelijk voor de jeugdbescherming. SAVE of een andere gecertificeerde instelling verzorgt de uitvoering van deze maatregelen. In het kader van één plan, één gezin, één regisseur wordt het Stadsteam Oudewater door SAVE of een andere gecertificeerde instelling wel betrokken bij onderdelen van de uitvoering van de maatregel. Het doel hiervan is om, zodra het mogelijk is, de zorg zo dicht mogelijk bij huis te organiseren.

Jeugdzorg Plus
Jeugdzorg Plus is een intensieve vorm van jeugd- en opvoedhulp voor jeugdigen die ernstige gedragsproblemen hebben en zich aan de noodzakelijke behandeling dreigen te onttrekken. Jeugdzorg Plus betekent hulp met dwang en drang voor jeugdigen die op last van de kinderrechter in een gesloten instelling worden opgenomen. Ook JeugdzorgPlus zal worden uitgevoerd door SAVE of een andere gecertificeerde instelling. Tijdens het verblijf in een gesloten instelling houden de SAVE-medewerker en de medewerkers van het Stadsteam Oudewater intensief contact. Hierdoor kunnen wij, indien wenselijk, tegelijkertijd hulp bieden aan het gezin.