Jeugdreclassering

Jeugdreclassering is een combinatie van intensieve begeleiding en controle voor jongeren die veroordeeld zijn of verdacht worden van een strafbaar feit. Jeugdreclassering kan ook worden toegepast als een leerplichtambtenaar een proces verbaal opmaakt wegens schoolverzuim. De verantwoordelijkheid voor de jeugdreclassering ligt vanaf 1 januari 2015 ook bij het Stadsteam Oudewater. De uitvoering wordt net als bij de jeugdbescherming en de JeugdzorgPlus belegd bij SAVE of een andere gecertificeerde instelling.

Ook bij jeugdigen die onder de jeugdreclassering vallen, zal het Stadsteam Oudewater nauw samenwerken met SAVE of een andere gecertificeerde instelling die de maatregel uitvoert, om zo mogelijk zorg en begeleiding zo dicht mogelijk bij huis te kunnen organiseren.