Kinderen met een beperking

De groep kinderen met een beperking is zeer divers, zowel in omvang als wat betreft de soort aandoening. Daardoor is de zorg en ondersteuning die nodig is ook zeer verschillend.

Wet Langdurige Zorg
Alleen de meest kwetsbare kinderen en jongeren met (zeer) ernstige verstandelijke of ernstige meervoudige beperkingen krijgen met ingang van 1 januari 2015 zorg uit de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). Zij hebben levensbreed en levenslang zorg en ondersteuning nodig.

AWBZ
Daarnaast is er de groep jeugdigen met een beperking die voorheen een vorm van AWBZ-hulp en AWBZ-ondersteuning kreeg, zoals begeleiding, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf (logeren) en behandeling. Medewerkers van het Stadsteam Oudewater beoordelen per doelgroep voor welke vormen van zorg en ondersteuning u een beroep kan doen op de Jeugdwet. Die zorg en ondersteuning kunt u op twee manieren ontvangen: als persoonsgebonden budget (PGB) of als zorg in natura. Klik hier voor meer informatie over het PGB.