Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een jeugdige (tijdelijk of gedeeltelijk) in een ander gezin gaat wonen als hij of zij, om welke reden dan ook, niet meer thuis kan wonen.

Het Stadsteam Oudewater zorgt voor een toereikend en passend aanbod van pleegzorg. Organisaties die pleegzorg organiseren screenen pleegouders en begeleiden ouders, pleegouders en jeugdigen tijdens de pleegzorgperiode.

Naast de twee grote aanbieders (De Rading en Youké) komen er in onze regio meer aanbieders bij.