Stadsteam Oudewater krijgt solide organisatorische en professionele basis.

16/01/2020 - Afgelopen week ondertekenden wethouder Walther Kok en directeur Adri van Montfoort van de Stichting de Thuisbasis Sociaal Werk de nieuwe subsidieaanvraag ten behoeve van het Stadsteam Oudewater.

 

Stichting de Thuisbasis overkoepelt het Stadsteam Oudewater en het Jeugdteam in Montfoort. Hiermee krijgt het Stadsteam Oudewater een nieuwe organisatorische en professionele inbedding. En daarmee is ook voor de komende jaren een puike sociale dienstverlening voor de Oudewaterse burgers op het terrein van de Jeugd(wet), WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en schuldhulpverlening verzekerd. Oudewaternaren kunnen dus bij het Stadsteam zoals vanouds terecht met eenvoudige vragen over opvoeden tot hulpvragen bij ernstige problemen met een kind; met vragen over thuishulp, hulpmiddelen, mantelzorg én schuldhulpverlening! Stadsteam Oudewater bestaat immers uit vakbekwame beroepskrachten die geschoold zijn in jeugdhulpverlening, sociaal werk of in ondersteuning en begeleiding in het kader van de WMO. Eigen regie door én onderlinge zorg van en door de inwoners blijft daarbij uiteraard het uitgangspunt.

Delen: