Stadsteam Oudewater maakt verbinding voor "nieuwe inwoners" in Oudewater.

15/09/2017 - Het Stadsteam Oudewater heeft op 5 september een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor de organisaties die betrokken zijn bij statushouders en vluchtelingen.

 Het Stadsteam wenst dat elke nieuwe inwoner van Oudewater zich thuis kan voelen, een netwerk bezit, de weg weet in de vele (financiële)regelingen en een daginvulling heeft. Voor alle inwoners die extra informatie, zorg en ondersteuning nodig hebben, staat het Stadsteam met alle samenwerkingspartners klaar om u naar de juiste ondersteuning te begeleiden.

Genodigden waren Stichting Vluchtelingensteunpunt het Groene Hart met daarbij een grote vertegenwoordiging van vrijwilligers, Harmonie in Zorg, Kwadraad maatschappelijk werk, Stichting Timon, GGD- jeugdarts en -jeugdverpleegkundige, de Wulverhorst en beleidsmedewerkers van de gemeente Woerden/Oudewater.

Kennismaking en samenwerking stonden centraal. Daarbij was er een belangrijke plek voor de verhalen van ervaringsdeskundigen van de organisatie Harmonie in Zorg. Zij geven aan dat veel vluchtelingen moeite hebben met de snelheid van de Nederlandse maatschappij en alle regels en structuren die er zijn. Een nieuwe wereld vraagt om maatwerk in begeleiding, uitleg en ondersteuning. Het Stadsteam Oudewater maakt de verbinding met Stichting Vluchtelingensteunpunt het Groene Hart en alle andere partijen en inwoners om sneller te kunnen signaleren, efficiënter te kunnen samenwerken en ervoor te zorgen dat de deskundigheid van alle betrokkenen op peil blijven.

We willen samenwerken vanuit preventie in plaats van "pleisters plakken" zodat we problemen in de gemeente Oudewater kunnen voorkomen.

De intentie is uitgesproken om twee keer per jaar bijeen te komen en de samenwerking verder vorm te geven. In de toekomst kunnen ook andere partijen zoals Ferm Werk, de woningbouw en het Taalhuis aansluiten.

Heeft u vragen ideeën over mogelijkheden in Oudewater; dan kunt u altijd contact opnemen met het Stadsteam Oudewater. Initiatieven van betrokken burgers worden zeer op prijs gesteld. Wij zijn zeker bereid hierbij te ondersteunen.

Tel: 0348-561893 of info@stadsteamoudewater.nl

Delen: