ANBI

Naam organisatie
Stichting Welzijn Oudewater

Post- en bezoekadres:
Kapellestraat 26
3421 CV  Oudewater
Telefoon: 0348-561893

W: www. stadsteamoudewater.nl
E : info@stadsteamoudewater.nl

Fiscaal nummer / RSIN
854640940

Doelstelling van de organisatie
Welzijn Oudewater versterkt het welbevinden van mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Daarnaast ondersteunen wij inwoners die zich voor een ander in willen zetten. Met onze diensten bieden wij een helpende hand zonder het roer over te nemen. Wij zijn de centrale toegang tot welzijn, zorg en maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Oudewater. Wij gaan voor een samenleving waarin mensen gelukkig, betrokken en zinvol leven en waaraan iedereen bijdraagt vanuit eigen kracht en mogelijkheden.

Welzijn Oudewater wil haar doel bereiken door:

  • het verrichten van dienstverlening ten behoeve van maatschappelijke vorming en vrije tijdsbesteding;
  • het in dienst nemen van gekwalificeerde werknemers, alsmede het aantrekken van vrijwillige medewerkers om het werk van de organisatie te doen uitvoeren;
  • het ontwikkelen, bundelen en coördineren van projecten en initiatieven op het terrein van het brede welzijnswerk;
  • het bevorderen van onderzoek ter peiling van de behoeften aan diensten en producten, en ter verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van het verrichte werk;
  • alle andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Raad van Bestuur
Mevrouw H. van Baren
De heer D. Duiker

Beide bestuurders verrichten hun werkzaamheden voor een drietal organisaties, te weten: Stichting Welzijn Oudewater te Oudewater, Stichting Welzijn Woerden te Woerden en Stichting MOvactor Zorg en Welzijn te Nieuwegein.

Raad van Toezicht
De heer E. van der Veen, voorzitter
De heer W. Hack, vice-voorzitter
De heer T. Robbe, lid
Mevrouw M. van der Kleij, lid
De heer J. Witteveen, lid
De heer M. van Leeuwen, lid

De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden voor een drietal organisaties, te weten: Stichting Welzijn Oudewater te Oudewater, Stichting Welzijn Woerden te Woerden en Stichting MOvactor Zorg en Welzijn te Nieuwegein.

Beloningsbeleid
Welzijn Oudewater hanteert voor zowel haar medewerkers als de leden van de Raad van Bestuur het beloningsbeleid volgens de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Voor de leden van de Raad van Toezicht wordt de adviesregeling van de sector gehanteerd.

Jaarverslag van de organisatie
De organisatie verricht met ingang van januari 2015 onder de naam Stichting Welzijn Oudewater haar ten doel gestelde werkzaamheden. Op dit moment is er derhalve geen jaarverslag beschikbaar. Het eerste jaarverslag, over 2015, is in het voorjaar van 2016 beschikbaar.

Jaarrekening van de organisatie
De organisatie verricht met ingang van januari 2015 onder de naam Stichting Welzijn Oudewater haar ten doel gestelde werkzaamheden. Op dit moment is er derhalve geen actuele jaarrekening beschikbaar. De eerste jaarrekening, over 2015, is in het voorjaar van 2016 beschikbaar.