Iets doen voor een ander?

Bent u op zoek naar leuk vrijwilligerswerk of wilt u als betrokken burger af en toe iets voor een ander betekenen? Kijk dan naar onze vacaturers (zie linker kolom) voor een overzicht van de mogelijkheden in Oudewater en directe omgeving.

Inloopspreekuur vrijwillige inzet

Iedere donderdag van 10.30-12.30 uur bij het Stadsteam Oudewater in het Stadskantoor van Oudewater.

U kunt hier tevens terecht met vragen over:
- werving vrijwilligers in zorg en welzijn
- deskundigheidsbevordering vrijwilligers in zorg en welzijn
- wet- en regelgeving, fondsen en verzekeringen