Waardering voor mantelzorgers

Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en langdurig zorgdragen voor zieken in hun naaste omgeving. Dit kunnen ouders of kinderen, maar ook buren, kennissen of vrienden zijn. De gemeente en sociaal stadsteam Oudewater beseffen hoe belangrijk deze mensen voor Oudewater zijn en willen hen graag in het zonnetje zetten. Wat kunnen de mantelzorgers verwachten?

Dag van de mantelzorg

Dinsdag 10 november is de landelijke dag van de mantelzorg. Overal in Nederland wordt stilgestaan bij het enorme werk dat mantelzorgers -veelal buiten beeld- verzetten. In Oudewater bieden wij de mantelzorgers een high tea aan. Deze is van 14.00 tot 16.30 uur in Abrona. u kunt zich tot 6 november aanmelden via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Mantelzorgwaardering 2015

De gemeente en sociaal stadsteam Oudewater hebben tevens besloten een persoonlijke waardering beschikbaar te stellen voor mantelzorgers.

Voor wie?
Alle mantelzorgers uit Oudewater - ook degenen zonder formele indicatie. In 2015 biedt of bood u meerdere uren per week zorg, voor een periode langer dan drie maanden.
Aanmelden
Via de contactgegevens onderaan deze pagina. Geef hierbij uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres door. U kunt zich ook opgeven tijdens de high tea bij Abrona op de dag van de mantelzorg. Aanmelden vóór 16 november.
Ophalen
Dinsdag 15 december van 15.00 – 17.00 uur bij Welzijn Oudewater. Bent u niet in de gelegenheid de waardering zelf op te halen? Geef dit dan door bij uw aanmelding.

Aanvullende informatie

Mocht u nog vragen hebben over de high tea of de persoonlijke waardering, dan kunt u contact opnemen met het sociaal stadsteam Oudewater. Ook bij andere vragen over (mantel)zorg of wanneer u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek, staan wij u graag te woord!

Contact

Wilt u zich aanmelden voor de high tea of voor de persoonlijke mantelzorgwaardering? Stuur een e-mail naar het sociaal stadsteam via info@welzijnoudewater.nl of neem telefonisch contact op met onze medewerkers via 0348 - 561 893.

 

Gezocht: bezorgers mantelzorgwaardering
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die de persoonlijke mantelzorgwaardering thuis willen bezorgen bij mensen die zelf niet in staat zijn deze op te halen. Aanmelden via bovenstaande contactgegevens.