Netwerk Vrijwilligersorganisaties

Oudewater kent veel organisaties die informele zorg en ondersteuning bieden, zoals vrijwilligersorganisaties, kerken en ouderenbonden. Minstens driemaal per jaar is er een netwerkbijeenkomst van deze organisaties. Informatie hierover kunt u krijgen via de voorzitter van dit netwerk: Karin Faber.

Hieronder treft u een overzicht aan van de deelnemende organisaties en de notulen van de bijeenkomsten.

 • Nederlandse Rode Kruis, afdeling Oudewater
 • Alzheimercafé
 • Handje Helpen Regio Utrecht
 • Zonnebloem, afdeling Oudewater
 • Vluchtelingenwerk Woerden en Oudewater
 • Vrijwillige Hulpdienst Oudewater
 • NPV, afdeling Lopikerwaard
 • KBO Oudewater
 • Diaconie Geloofsgemeenschap Sint Franciscus van Assisië
 • College van Diakenen Protestantse Gemeente Oudewater (PGO)
 • Onderling Sterk
 • Diaconie Hervormde Gemeente Oudewater Hekendorp
 • Schuldhulpmaatje Oudewater

Wilt u deelnemen aan de netwerkbijeenkomsten? Neem contact op met Karin Faber via k.faber@stadsteamoudewater.nl of telefonisch via 0348 - 561893.

Notulen NIO: