Vrijwilligersverzekering Oudewater

Nederland kent ongeveer 4 miljoen vrijwilligers. Helaas zijn lang niet alle vrijwilligers goed verzekerd. Om dit in Oudewater adequaat te regelen, heeft de gemeente Oudewater  een collectieve vrijwilligersverzekering bij  de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesloten. Deze collectieve verzekering geldt voor alle vrijwilligers in Oudewater, dus ook voor vrijwilligers die in een andere sector dan zorg en welzijn vrijwilligerswerk doen.

De gemeente Oudewater benadrukt met de collectieve verzekering het maatschappelijk belang van vrijwilligers en wil de drempel om vrijwilligerswerk te doen verlagen. Op deze manier zijn de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afgedekt.

Op wie is de verzekering van toepassing?

Hieronder vallen mensen die op enige wijze in een organisatorisch verband niet verplichte en onbetaalde werkzaamheden uitvoeren die bijdragen aan de samenleving.

Uitgesloten zijn de volgende vrijwilligers:

  • vrijwillige brandweerlieden
  • vrijwillige politiemedewerkers
  • stagiaires

Wat houdt de polis in?

  • Verzekeringsoverzicht
  • Veel gestelde vragen
  • Presentatie VNG vrijwilligerspolis

Wat te doen bij schade?

Heeft u schade opgelopen tijdens uw vrijwilligerswerk? Dan kunt u met onderstaand schadeformulier hiervan aangifte doen.

Komt u er niet uit? Het Stadsteam Oudewater kan u helpen bij het juist invullen van het schadeformulier. Tel. 0348-561893. De verzekeringsmaatschappij zal uw claim behandelen.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met: VNG via tel.: (055) 57 98 164 of
e-mail: vrijwilligers.support.ddd@centraalbeheer.nl

Voor informatie zie ook:

www.vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/vrijwilligers-mantelzorgers-en-maatschappelijke-stage/vrijwilligersverzekering