Welzijn & zorg

Vanaf begin dit jaar heeft gemeente Oudewater er taken bij gekregen op het gebied van welzijn & zorg, jeugd & gezin én werk & inkomen.

De belangrijkste wijzigingen in welzijn & zorg

  • Lichtere zorg of ondersteuning valt onder de nieuwe wet Wmo.
  • Alleen de zwaarste en langdurige zorg wordt nog betaald vanuit de AWBZ.
  • Uw persoonlijke ondersteuningsplan vervangt uw indicatie.
  • Het ondersteuningsplan gaat over uw hele situatie, niet alleen over welzijn en zorg.
  • Een medewerker van het Stadsteam Oudewater komt bij u thuis om samen met u te bekijken wat u nodig heeft.
  • Verpleging en verzorging in de thuissituatie zijn onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering.
  • In principe houdt u dezelfde zorg en dezelfde zorgaanbieder behalve als de zorgaanbieder stopt in onze regio. Dan stapt u over naar een andere zorgaanbieder.
  • Zorg via PGB loopt gewoon door maar de wijze van betalen verandert.

Wat betekenen de veranderingen in welzijn & zorg voor u?

Wat verandert er precies voor ú als u afhankelijk bent van ondersteuning op het gebied van welzijn & zorg?

        AWBZ voor 18+ wordt Wmo
        Wet Langdurige Zorg (Wlz)
        Het persoonsgebonden budget of PGB
        Wijzigingen voor specifieke doelgroepen

Wijzigen peildatum CAK

Wilt u dat de peildatum van uw eigen bijdrage via CAK wordt aangepast? Klik hier voor meer informatie.

Is de veiligheid van kinderen in gevaar of is er sprake van of huiselijk geweld?
Kom in actie!

 

Verordening/beleidsregels maatschappelijk ondersteuning

Hieronder kunt u het meest actuele beleidsplan/verordening maatschappelijk ondersteuning van de gemeente Oudewater lezen.

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Oudewater/348412/348412_3.html

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Oudewater/465267/465267_1.html

Wijziging van de “ Verordening maatschappelijke ondersteuning Oudewater2015” klik hier voor de verordening.

Vragen?

De medewerkers van het Stadsteam Oudewater staan u graag te woord.

Stadsteam Oudewater | Waardsedijk 219 | Oudewater
T: 0348 - 56 18 93 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 – 12.00 uur
E: info@stadsteamoudewater.nl
Inloopspreekuur: donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur in het Medisch Centrum Oudewater.

Ook vindt u uitgebreide informatie op de landelijke website www.regelhulp.nl