Folder Welzijn op recept

Mensen die regelmatig een huisarts bezoeken hebben veelal psychosociale problemen als gevolg van bijvoorbeeld ingrijpende gebeurtenissen, relatieproblemen of een zieke partner. Deze problemen uiten zich vaak in lichamelijke klachten, somberheid, stress en/of angstklachten.
Een groot deel van deze groep geeft aan zelf hun klachten te boven willen komen, zonder medicijnen of een verwijzing naar psychologische zorg.

‘Welzijn op recept’ kan deze mensen ondersteunen in het behouden en verbeteren van gezondheid en welzijn. De huisarts verwijst in dit geval naar de welzijnsorganisatie.

Mer informatie vindt u terug in onze folder Welzijn op recept.