Wet Langdurige Zorg (Wlz)

De zwaardere vormen van zorg uit de AWBZ die langdurig en dichtbij nodig zijn, vallen onder de nieuwe Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Persoonlijke verzorging (hulp bij douchen, aankleden) en verpleging thuis als u een lichamelijke aandoening heeft, horen hier niet bij. Hiervoor is per 2015 uw zorgverzekeraar verantwoordelijk (Zorgverzekeringswet).

Ook een deel van de langdurige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) valt vanaf 2015 onder de Zorgverzekeringswet. Wanneer u langere tijd bent of wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, vallen de eerste 3 jaar van de opname onder de Zvw (tot nu toe is dat alleen het 1e jaar). Het gaat dan om verblijf dat gericht is op behandeling. Na 3 jaar gaat deze zorg over naar de Wet langdurige zorg (Wlz).