Wmo voorzieningen

Wie thuis hulp nodig heeft, kan een beroep doen op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

U kunt voorzieningen uit de Wmo 2015 aanvragen via het Stadsteam Oudewater. Het gaat dan om voorzieningen die geen medisch karakter hebben. Voorbeelden van hulp en voorzieningen die onder de Wmo vallen zijn:

 • huishoudelijke hulp (zoals hulp bij het opruimen, schoonmaken en ramen zemen);
 • aanpassingen in de woning (bijvoorbeeld een traplift of een verhoogd toilet);
 • vervoer in de regio (voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen);
 • rolstoel (een rolstoel krijgt u alleen via de Wmo 2015 als u deze voor langere tijd nodig heeft. Voor hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, het thuiszorguitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar);
 • maaltijdverzorging (ook wel warme maaltijdvoorziening of tafeltje-dekje genoemd);
 • maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld blijf-van-mijn-lijfhuizen en daklozenopvang);
 • hulp aan buurthuizen en verenigingen;
 • dagbesteding;
 • individuele begeleiding;
 • ondersteuning van mantelzorgers;
 • respijtzorg;
 • beschermd wonen.

Pgb of zorg in natura

Indien u in aanmerking komt voor hulp of voorzieningen uit de Wmo, dan kunt u kiezen uit onderstaande mogelijkheden:

Persoonsgebonden budget (pgb)
Met een pgb kunt u zelf de ondersteuning inkopen bij wie u wilt. Met een pgb kunt u ook een andere rolstoel of scootmobiel kopen dan de standaardmodellen van de gemeente. De consulenten van het Stadsteam kunnen u vertellen hoe u een pgb aanvraagt. Lees hier meer over het pgb.

Zorg in natura
U kunt er ook voor kiezen om het regelwerk aan anderen over te laten. De gemeente bepaalt dan bijvoorbeeld wat voor soort rolstoel u krijgt of wie u helpt in de huishouding. Dit heet: 'zorg in natura'.

Vragen?

De medewerkers van het Stadsteam Oudewater staan u graag te woord.

Welzijn Oudewater | waardsedijk 219 | Oudewater
T: 0348 - 56 18 93 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 – 12.00 uur
E: info@welzijnoudewater.nl
Inloopspreekuur: donderdag van 10.00 – 12.00 uur