Werk & inkomen

Vanaf begin dit jaar heeft gemeente Oudewater er taken bij gekregen op het gebied van zorg & welzijn, jeugd & gezin én werk & inkomen.

Werk & inkomen: de belangrijkste wijzigingen

Bijstand

  • Kostendelersnorm: lagere uitkering als u met één of meer mensen vanaf 21 jaar in hetzelfde huis woont
  • Afschaffing alleenstaande oudernorm
  • Strengere arbeidsverplichtingen
  • Langdurigheidstoeslag wordt individuele inkomenstoeslag

Wsw en Wajong

  • Bestaande Wajongers: volledig arbeidsongeschikt? Dan verandert er niets. Wajongers die wel kunnen werken, ontvangen vanaf 2018 een lagere uitkering.
  • Nieuwe instroom jonggehandicapten: Wajong voor jonggehandicapten die niet kunnen werken. Wie wel (gedeeltelijk) kan werken, valt onder de Participatiewet. Ferm Werk ondersteunt bij het vinden van werk.

Wat betekent dit voor u?

De nieuwe Participatiewet gaat over het ondersteunen van inwoners met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt; inwoners die niet, of nog niet, zelfstandig in staat zijn betaald werk te vinden. De wet regelt dat u in dat geval inkomensondersteuning en ondersteunen bij het vinden van een betaalde baan of vrijwilligerswerk geboden wordt. Ferm Werk voert per 1 januari 2015 voor Oudewater de nieuwe Participatiewet uit. Dit betekent dat we u via Ferm Werk optimaal kunnen ondersteunen bij het vinden van passend werk. Maar wat verandert er precies voor u als u afhankelijk bent van ondersteuning op het gebied van werk & inkomen?

        Bijstand
        Bijzondere bijstand
        Wet sociale werkvoorziening
        Wajong
        Ferm Werk

Vragen?

De medewerkers van het Stadsteam Oudewater staan u graag te woord!

Stadsteam Oudewater | Waardsedijk 219 | Oudewater
T: 0348 - 56 18 93 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 – 12.00 uur
E: info@stadsteamoudewater.nl
Inloopspreekuur/formulierenhulp: donderdag van 10.30 – 12.30 uur

Vanaf 5 april 2018 is het inloopspreekuur in het Medisch Centrum Oudewater.

Ook vindt u uitgebreide informatie op de landelijke website http://www.regelhulp.nl.