Bijstand

Ontving u op 31 december 2014 bijstand en heeft u daar in 2015 ook recht op, dan krijgt u met de volgende wijzigingen te maken:

Kostendelersnorm
Volwassenen die samen onder één dak wonen, kunnen hun woonkosten delen. Daarom krijgt u als bijstandsgerechtigde een lagere uitkering als u met één of meer mensen vanaf 21 jaar in hetzelfde huis woont. De hoogte van uw uitkering is niet afhankelijk van het inkomen van medebewoners. Bij de bepaling van het aantal medebewoners tellen niet mee: jongeren tot 21 jaar, huurders die een commercieel contract hebben, studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten en tot slot BBL-studenten. Voor mensen die op 31 december 2014 al een uitkering hebben, gaat deze wijziging in per 1 juli 2015.

Afschaffing alleenstaande oudernorm
Vanaf 1 januari 2015 is de uitkering voor een alleenstaande ouder gelijk aan die van een alleenstaande. Alleenstaande ouders die aan de voorwaarden voldoen, krijgen een hoger kindgebonden budget van de belastingdienst.

Strengere arbeidsverplichtingen
De arbeidsverplichtingen worden vanaf 2015 strenger. Als uitkeringsgerechtigde moet u er alles aan doen om werk te vinden of actief mee te doen in de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan het accepteren van een langere reistijd naar werk of het bijhouden van kennis en vaardigheden. Alleen bij dringende redenen mag Ferm Werk (namens de gemeente) iemand een tijdelijke ontheffing van de arbeidsverplichtingen verlenen. Als dat nodig is, kan Ferm Werk u of de werkgever ook extra ondersteunen. Denk daarbij aan het aanpassen van de werkplek, extra begeleiding of het subsidiëren van de werkgever. De ondersteuning die Ferm Werk biedt is altijd maatwerk. Ferm Werk kan aan u een tegenprestatie vragen als u een uitkering krijgt. Ook als uw parttime inkomen wordt aangevuld vanuit een uitkering.