Wajong

Huidige Wajongers
UWV beoordeelt welke huidige Wajongers kunnen werken. Voor Wajongers die volledig en langdurig arbeidsongeschikt zijn, verandert er niets. Zij behouden hun volledige Wajong-uitkering via het UWV. Wajongers die wel (gedeeltelijk) kunnen werken, ontvangen vanaf 2018 een lagere uitkering: 70% van het wettelijke minimumloon in plaats van 75%. Zij hebben dus drie jaar de tijd om hun uitgavenpatroon aan te passen. Het inkomen van een eventuele partner, spaargeld en ander vermogen hebben geen invloed op de hoogte van de uitkering van mensen die nu al een Wajong-uitkering ontvangen.

Nieuwe instroom jonggehandicapten
Alleen jonggehandicapten die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn, kunnen vanaf 1 januari 2015 nog een beroep doen op de Wajong en krijgen een Wajong-uitkering via het UWV. Wie wel (gedeeltelijk) kan werken, valt onder de Participatiewet en krijgt van Ferm Werk de nodige ondersteuning bij het vinden van werk. Dit kan een gewone baan, een (beschutte) werkplek met aanpassingen zijn. Of zij tijdelijk (in afwachting van een baan) een uitkering ontvangen, is afhankelijk van hun leefsituatie, inkomen en vermogen.