Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Voor huidige Wsw’ers met een vast dienstverband verandert er niets. Zij houden hun baan en hun salaris.

Mensen met een Wsw-indicatie die eind 2014 nog op de wachtlijst stonden, vallen vanaf 2015 onder de Participatiewet.